Hy Vong 1 : School of Auditorily Handicapped Children
 


   Giám đốc: Tran Thi Ngoi
Chúng tôi muốn hợp tác với các trường khác và các tổ chức trong và ngoài nước đặc biệt là trong lĩnh vực dạy trẻ em bị khiếm thính.Chúng tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm về các phương pháp dạy và đặc biệt là cách giúp người khiếm thính hòa nhập với cộng đồng. Chúng tôi muốn được biết đến như là một mô hình mới cho các trường và chương trình khác.

Chúng tôi muốn phát triển thêm một phiên bản bằng Tiếng Việt để chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ dịch thuật cho các cuộc hội thảo, hội nghị và tòa án.

Trường dạy văn hóa và hướng nghiệp cho người khiếm thính, nhằm giúp người khiếm thính có văn hóa, có đạo đức và biết tự đứng trên đôi chân của mình để đi vào xã hội.
Trưòng Khuyết Tật Thính Giác Hy Vọng 1 là một trường ''dân lập'', sinh hoạt bán trú; Chuyên dạy người khiếm thính (câm điếc) ở nhiều lứa tuổi:
_ Trước tuổi đi học (trong chương trình can thiệp sớm).
_ Ở tuổi mầm non (các lớp mẫu giáo).
_ Ở cấp 1, bậc tiểu học phổ thông cơ sở.
_ Ở cấp 2, bậc trung học phổ thông.

Số 1 Công Xã Pari
Phường Bến Nghé, Quận 1
TP Hồ Chí Minh© HY VỌNG 1 Trường khuyết tật thính giác, Thành lập năm 2005 bởi công ty OFFICE TOMOE.
Phát triển bởi công ty phần mềm K&G