Hy Vong 1 : School of Auditorily Handicapped Children
 
Phương hướng hoạt động:

Trường dạy văn hóa và hướng nghiệp cho người khiếm thính, nhằm giúp người khiếm thính có văn hóa, có đạo đức và biết tự đứng trên đôi chân của mình để đi vào xã hội.Các hoạt động của trường:
 - Can thiệp sớm ( Trước tuổi đi học)
 - Dạy văn hóa.
 - Phục hồi chức năng: Nghe - Nói.
 - Dạy hướng nghiệp.


 


Can thiệp sớm
Dạy văn hóa
Dạy văn hóa
Phục hồi chức năng
Dạy hướng nghiệp
Dạy hướng nghiệp
Dạy hướng nghiệp
Dạy hướng nghiệp
Dạy hướng nghiệp
Dạy hướng nghiệp

Trường dạy văn hóa và hướng nghiệp cho người khiếm thính, nhằm giúp người khiếm thính có văn hóa, có đạo đức và biết tự đứng trên đôi chân của mình để đi vào xã hội.
Trưòng Khuyết Tật Thính Giác Hy Vọng 1 là một trường ''dân lập'', sinh hoạt bán trú; Chuyên dạy người khiếm thính (câm điếc) ở nhiều lứa tuổi:
_ Trước tuổi đi học (trong chương trình can thiệp sớm).
_ Ở tuổi mầm non (các lớp mẫu giáo).
_ Ở cấp 1, bậc tiểu học phổ thông cơ sở.
_ Ở cấp 2, bậc trung học phổ thông.

Số 1 Công Xã Pari
Phường Bến Nghé, Quận 1
TP Hồ Chí Minh© HY VỌNG 1 Trường khuyết tật thính giác, Thành lập năm 2005 bởi công ty OFFICE TOMOE.
Phát triển bởi công ty phần mềm K&G